СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

Какво предлагаме?

Енергийната ефективност е въпрос на целенасочена политика към подобряване на енергийната среда и ефективната енергетика.

  1. Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти
  2. Изготвяне на сертификат за проектни енергийни характеристики на сгради
  3. Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради в експлоатация
  4. Обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление
  5. Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли в сгради
  6. Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради
  7. План за устойчиво енергийно развитие на общини