СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

Обекти

Обект

МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” – гр. Златоград.

Обследване за енергийна ефективност

Обект

Общинска Детска Ясла „Мир” – гр. Златоград.

Обследване за енергийна ефективност

Обект

Еднофамилна жилищна сграда

м. „Гърдова Глава” гр. София

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

Обект

ХОТЕЛ “РИЛА”, гр. Дупница

Обследване за енергийна ефективност

по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика”, по приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници”.

Обект

“БЕЛВИ КОМЕРС” ООД, гр. Благоевград

- Сграда за производство и склад за електроматериали - с. Зелен дол, общ. Благоевград;

- Административна сграда с офиси и гараж - с. Зелен дол, общ. Благоевград;

- Офис сграда, гр. Благоевград

Обследване за енергийна ефективност

по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика”, по приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници”.

Обект

“ТОПЛИВО 4” ЕООД - гр. СОФИЯ

Обследване за енергийна ефективност

по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика”, по приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници”.

Обект

ОУ „Св.Св. КИРИЛ и МЕТОДИЙ”

с. Долен, общ. Златоград

Обследване за енергийна ефективност

Обект

Жилищна сграда

с. Панчарево, местност „Беликата“

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда

Обект

Технологична сграда на „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. Пирдоп

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда

Обект

Жилищна сграда – гр. Банкя, кв. „Вердикал

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда

Обект

МОЛ „ЛАРГО“ – гр. Благоевград

Обследване за енергийна ефективност

Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации

Обект

"Спортна зала за акробатика" - гр. Горна Оряховица

Обследване за енергийна ефективност

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

Обект

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА на завод за печатни платки „DASF“ - гр. Правец

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ПГСД "Инж. Недьо Ранчев" - гр. Стара Загора

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ПГМТТ „Никола Й. Вапцаров” - гр. Стара Загора

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ПГ по селско стопанство - гр. Нова Загора

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ПГEТ „Г. С. Раковски” - гр. Стара Загора

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ПГ по строителство "Христо Смирненски" - гр. Кърджали

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ПГТМ "Христо Ботев" - гр. Ботевград

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ПГТЕ "Христо Ботев" - гр. Монтана

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ПГСС "Марко Марков" - с. Георги Дамяново

общ. Монтана

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ПГСС "Дунавска земя" - с. Ковачица,

общ. Монтана

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ПГИТ "Алеко Константинов" - гр. Велинград

Обследване за енергийна ефективност

Обект

Учебно производствена база-2 към ПГ „Стефан Караджа” - гр. Елхово

Обследване за енергийна ефективност

Обект

„Изложбена галерия с ателие за индивидуална творческа дейност“

село Железница, обл.София

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда

Обект

Жилищна сграда - гр. София, р-н Изгрев

местност „НПЯ-Червена звезда“

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда

Обект

Пристройка и надстройка на Жилищна сграда

гр. Пирдоп

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда

Обект

БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ВИТОША”, гр. София

Обследване за енергийна ефективност

Обект

ЖИЛИЩЕН БЛОК №46, гр. Раднево

Обследване за енергийна ефективност

във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Раднево”.

Обект

ЖИЛИЩЕН БЛОК №81, гр. Раднево

Обследване за енергийна ефективност

във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Раднево”.

Обект

ЖИЛИЩЕН БЛОК, гр. Раднево

Обследване за енергийна ефективност

във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Раднево”.

Обект

Жилищна сграда с покрит басейн в кв. Горна баня”, гр. София

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

Обект

АДМИНИСТРАТИВНА И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА към Спортен Комплекс „ДЕМА”, гр. София

Обследване за енергийна ефективност

ПГ „Св. Иван Рилски“, гр. Раднево

Обследване за енергийна ефективност

ПГ„Акад. Сергей Павлович Корольов”,

гр. Дупница

Обследване за енергийна ефективност

ПГЕЕ „Михайло Василевич Ломоносов”,

гр. Горна Оряховица

 • Основна сграда

Обследване за енергийна ефективност

ПГЕЕ „Михайло Василевич Ломоносов”,

гр. Горна Оряховица

 • Работилница 1

Обследване за енергийна ефективност

ПГЕЕ „Михайло Василевич Ломоносов”,

гр. Горна Оряховица

 • Работилница 2

Обследване за енергийна ефективност

ЖИЛИЩЕН БЛОК „БАБА ТОНКА“,

ул. „Родина“ 1, гр. Русе

Обследване за енергийна ефективност

във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Русе”.

ЖИЛИЩЕН БЛОК „РУСИЯ“,

ул. „Шести Септември“ 90, гр. Русе

Обследване за енергийна ефективност

във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Русе”.

ЖИЛИЩЕН БЛОК „ЖЕРАВ“,

ул. „Рига“ 12, гр. Русе

Обследване за енергийна ефективност

във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Русе”.

ЖИЛИЩЕН БЛОК №81, ул. „Рашо Костов“ 5,

гр. Раднево

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

ЖИЛИЩЕН БЛОК, ул. „Георги Димитров“ 6,

гр. Раднево

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

Еднофамилна Жилищна сграда,

м. „Гърдова глава”, гр. София

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда

Хотел, Магазини и Ресторант,

жк. Люлин-2 мр”, гр. София

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

Физкултурен салон към ПГ

Акад. Сергей Павлович Корольов”,

гр. Дупница

Обследване за енергийна ефективност

ПГСА, гр. Пазарджик

 • Основна (учебна) сграда

Обследване за енергийна ефективност

Проверка за енергийна ефективност отоплителни инсталации с водогрейни котли

Оценка на постигнатите енергийни спестявания в двете сгради

ПГСА, гр. Пазарджик

 • Общежитие

Обследване за енергийна ефективност

Проверка за енергийна ефективност отоплителни инсталации с водогрейни котли

Оценка на постигнатите енергийни спестявания в двете сгради

ПГХТ „Акад. Н.Д. Зеленскии“, гр. Бургас

 • Основна (учебна) сграда

Обследване за енергийна ефективност

ПГХТ „Акад. Н.Д. Зеленскии“, гр. Бургас

 • Общежитие

Обследване за енергийна ефективност

ПТГ „Иван Райнов”, гр. Ямбол

Обследване за енергийна ефективност

Проверка за енергийна ефективност отоплителна инсталация с водогрейни котли

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. „Райко Даскалов”, гр. Пазарджик

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – бл. 27, ул. „Юри Гагарин”, гр. Перник

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

ПГМЕ „Н.Й. Вапцаров”, база Ботунец, гр. София

Обследване за енергийна ефективност

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – бл. 17 и бл. 18, жк „Струмско”, гр. Благоевград

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

пл „Кракра Пернишки” 1, гр. Перник

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – бл. 80, жк „Димова Махала”, гр. Перник

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

Еднофамилна Жилищна сграда,

с. Доброславци, р-н Нови Искър, общ. Столична

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда

Еднофамилна Жилищна сграда,

м. „Мала Кория“, р-н Витоша, общ. Столична

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА –бл. 9, жк „Саранск”, гр. Ботевград

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – бл. 62, жк „Славейков”, гр. Бургас

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект

АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ – гр. Козлодуй

Обследване за енергийна ефективност на

УЛИЧНО, РАЙОННО И ПРОМИШЛЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ – ЕП2 И БПС

ОБЩИНА РАДНЕВО

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА

НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 Г.

Проекти по процедура „Енергийна ефективност за МСП“, реализирана в рамките на инвестиционен приоритет 3.1. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 • „ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ“ АД – гр. Бургас
 • „M-Поморийски солници“ EАД – гр. Пловдив
 • „ШЛОС“ ООД – гр. София
 • „ГЛОБУС БИЛД“ ЕООД – гр. София
 • „Глобус Груп“ EOOД – гр.София
 • “РТ Плюс” ООД – гр.Пловдив
 • “ГРИНД” ЕООД – гр.Варна
 • „БКС-Горна Оряховица” АД – гр. Горна Оряховица
 • “КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр.София
 • „РИЛА-ПЪТИЩА“ ООД – гр. Кюстендил
 • „ФАРМВИЛ” ЕАД – гр. София
 • „КОПИКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. СОФИЯ